Skip to main content Skip to search
XS AA&A B.V. | Winterpark 40, Nieuw-Vennep
Ma - Vr: 8:00 - 18:00 | Za - Zo: 12.00 - 16.00
+316 554 155 08
xander@xsaaa.nl

Klachtenregeling

Als kantoor stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks
onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt (niets menselijks is ons
vreemd) of dat u om andere redenen niet tevreden bent over onze organisatie. Wanneer dit het
geval is nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervan uit dat uw klacht te
goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen uw klacht dan ook uiterst
serieus behandelen. Bovendien geeft uw klacht ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze
dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen
worden. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een
beter beeld vormen omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.
Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de
klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt hierbij gebruik maken van ons klachtenformulier, dat u
van onze website kunt downloaden. U dient dit dan te richten aan onze compliance officer de heer X.
Spaargaren AA. Wij streven er naar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren.
Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd bericht en informeren
wij u over de verdere procedure.

Tenslotte delen wij u mede dat wij, met het oog op beroepsreglementering, klachten vastleggen en
meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en
vertrouwelijk met de informatie omgaan.

Download hier het klachtenformulier.